ARRANGÖRER

Designkryssningen den 11-13 juni 2012 anordnas av Svensk Form, Arkitekturmuseet och SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign.

Svensk Form

Svensk Forms logotyp.Svensk Form arbetar efter devisen ”Bättre liv genom god design”. Målet om en långsiktigt hållbar miljö och höjd livskvalitet är idag mera aktuell än någonsin. Svensk Form engagerar människor över hela landet och sprider kunskap om styrkan av god design för samhällsutvecklingen.

Svensk Form är en ideell medlemsförening med ett uppdrag från regeringen att främja svensk design, både nationellt och internationellt. Svensk Form arbetar för att skapa engagemang och belysa de möjligheter design kan ge för individen, kulturen, samhället och näringslivet.

Vi vänder oss till yrkesverksamma i designbranschen och till en designintresserad allmänhet. Den tidigare gruppen består bland annat av producenter, tillverkare och yrkesutövare inom konsthantverk, design, konstindustri, grafisk formgivning, mode och industridesign samt personer med inköps- och marknadsansvar på företag med designanknytning. Naturligtvis är studenter med inriktning på design också en mycket viktig målgrupp. Vi vill även nå ut till opinionsbildare och beslutsfattare inom stat, kommun, landsting och företag samt högskolor och universitet.

www.svenskform.se

ArkitekturmuseetArkitekturmuseets logotyp.

Arkitekturmuseet är ett centrum för arkitektur, form och design men även ett museum och en myndighet på Skeppsholmen i Stockholm. Vårt uppdrag är att ta ett helhetsgrepp om hela vår gestaltade miljö och öka kunskapen och intresset för arkitekturen och formens betydelse i samhället. Utgångspunkten är att berätta hur arkitektur, design och form påverkar din och min dagliga livskvalitet, som ett viktigt led i ett socialt hållbart samhälle. Våra ämnen berör dig och mig varje dag.

www.arkitekturmuseet.se

SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign

SVIDs logotyp. Länk till SVIDs webbplats. Öppnas i nytt fönster.SVID vill få företag att växa och verksamheter att utvecklas, och arbetar för att design ska användas i allt innovations- och förändringsarbete.

Vi arbetar i gränslandet mellan företag, offentlig verksamhet och forskning där vi i vår roll som hubb kan koppla ihop, sprida kunskap och stärka möjligheterna till utveckling.

Verksamheten bedrivs i nära samarbete med aktörer inom både offentlig och privat sektor. Det sker genom att komplettera med designkompetens både i redan färdiga fungerande strukturer och att delta i skapandet av nya.

www.svid.se

Annonser
Annonser
%d bloggare gillar detta: